Wybór kraju

Wybór kraju

Zamawiasz w sieci usługi? Zobacz, jakie masz prawa

19 Paź 2015   Aktualizacja: 13 Lis 2015

Niezależnie od tego czy kupujesz buty, komputer, czy zawierasz umowę ubezpieczenia albo otwierasz rachunek bankowy przez Internet, zawsze możesz od nich odstąpić. 

 

Planujesz założyć bloga, szukasz witryny internetowej i znajdujesz odpowiednią – do czasu, gdy trafiasz na domenę atrakcyjniejszą cenowo i wizualnie. Zgodnie z prawem przysługuje Ci  prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, czyli po prostu zwrot.

Co należy zrobić?

Składasz pisemne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Sprzedawca ma obowiązek je przyjąć i zwrócić Ci wpłaconą kwotę, jednak pod pewnymi warunkami.

Jeżeli zamówiona przez Ciebie usługa – np. projekt strony www – zostanie wykonana w całości przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia, wówczas tracisz możliwość rezygnacji ze świadczonych usług. Sprzedawca internetowy musi jednak poinformować Cię, że pełne wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy, a także mieć Twoją zgodę na rozpoczęcie założenia strony www. Szukaj wobec tego na stronie sprzedawcy informacji o treści:

„Niniejszym zamawiam natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczeniu usług”. Brak jakiejkolwiek informacji o prawie do odstąpienia od umowy działa na Twoją korzyść – wówczas okres na odstąpienie od umowy ulega automatycznemu wydłużeniu o 12 miesięcy.

Inne obostrzenia

Od umowy „usługowej” zawartej na odległość nie możesz również odstąpić w wypadkach:

1. umów dotyczących instrumentów rynku pieniężnego (zbywalnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych z zobowiązaniem do ich odkupu oraz terminowych operacji finansowych);

2. umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.

Odstąpienie od umowy, która jest w trakcie realizacji

Sytuacja komplikuje się, jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy usługa zaczęła już być wykonywana. Nadal masz  prawo zrezygnować z tej usługi, natomiast przedsiębiorca może zażądać zapłaty ceny za usługę, która rzeczywiście została wykonana. Pod warunkiem, że wcześniej zostałeś odpowiednio poinformowany o zasadach odstąpienia.

Prawo do odstąpienia od umowy jest bardzo istotne dla konsumentów, gdyż daje im możliwość przemyślenia zakupu.

 

***
Fotografia otwarciowa: © Jakub Jirsak/Fotolia, dodatkowa ilustracja: © Andrey Popov/Fotolia