Wybór kraju

Wybór kraju

Zmiana Regulaminu Systemu

Z dniem 14.10.2016 r. ulegnie zmianie Regulamin Systemu .
Informujemy iż z dniem 14.10.2016 r. ulegnie zmianie Regulamin Systemu. 

 

Wykaz zmian:

  • §13 punkt 6: dodanie zapisu dotyczącego planowanego wprowadzenia faktur elektronicznych. O ich uruchomieniu poinformujemy Cię oddzielnym komunikatem. 

WAŻNE! Po wprowadzeniu e-faktur dotychczasowe papierowe faktury nie będą już wysyłane. Faktury znajdziesz po zalogowaniu do Panelu Menedżerskiego https://secure.payu.com/user/start?lang=pl w zakładce „Płatności elektroniczne” -> „Faktury VAT”. 

  • §5 punkt 6: dodanie zapisu zobowiązującego PayU do informowania Partnera z wyprzedzeniem min. 9 miesięcy o planach wyłączenia danej metody integracji PayU.
  • §5 punkt 3: umieszczenie linku do dokumentacji technicznej związanej z metodami integracji interfejsów.
  • §9 punkt 6: wydłużenie maksymalnego terminu na rozpatrzenie reklamacji w  skomplikowanych przypadkach z 90 na 60 dni. Odpowiednio zaktualizowano tez procedurę reklamacji - załącznik nr 2 do regulaminu systemu.
  • §17 punkt 12: aktualizacja wyłączeń z ustawy o usługach płatniczych.

 

Obecną i nową wersję Regulaminu oraz Załącznika znajdziesz pod linkiem: 
https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania. 

lub bezpośrednio: 

Aktualny Regulamin: 
https://www.payu.pl/system/files_force/regulamin_systemu_2.pdf?download=1 
Nowy Regulamin: 
https://www.payu.pl/system/files_force/regulamin_systemu_payu_20160928.p...

Aktualny Załącznik nr 2:
https://www.payu.pl/system/files_force/zalacznik_nr_2_do_regulaminu_syst...  
Nowy Załącznik nr 2:
https://www.payu.pl/system/files_force/zalacznik_nr_2_do_regulaminu_syst...

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, zachęcamy do skorzystania z pomocy dla klientów biznesowych http://www.payu.pl/kontakt/.